Tjenester bl.a. innen:

- forretningsjus/ bistand til næringslivet
- gjeldsforhandling, akkord og konkurs
- kontrakts- og pengekravsrett
- fast eiendoms rettsforhold
- bygg- og entrepriserett
- eiendomsmegling
- erstatningsrett
- arbeidsrett
- strafferett
- prosedyre

  Utdanning og praksis

Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1975.
Konsulent i Justisdepartementet 1976- 1979.
Dommerfullmektig/ konstituert sorenskriver 1977- 1979.
Advokatfullmektig 1979- 1980.
Advokat ved Kommuneadvokatens kontor i Trondheim 1980- 1985.
Kommuneadvokat i Trondheim 1985- 1987.
Egen advokatpraksis i Vaagland & Co. (nå Schjødt AS) i Trondheim 1987- 1989.
Banksjef i Den norske Bank i 1989- 1992.
Egen advokatpraksis fra 1992.
Fast forsvarer ved Lofoten Herredsrett og Hålogaland Lagmannsrett.
Div. verv som styreformann i næringslivsbedrifter.
Tidligere formann i Advokatforeningens Disiplinærutvalg for Nord-Norge.
Medlem av Advokatforeningens Lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, 
tvangsfullbyrdelse og inkasso.
Tysk konsul.

Telefon: 76 07 34 00/75 56 45 00- E-post: advokat@jensblix-nilsen.no
Faks: 76 07 35 00/75 52 41 01 - Mobil: 90 73 96 90

Bodø-kontoret:  Pb 920, 8001 Bodø
Telefon:  75 56 45 00
Faks:       75 52 41 01